Tagjaink

Egyesületünk tagjai között fazekasok, szövők, hímzők, kosárfonók, nemezesek,  csipkeverők, fafaragók, kékfestők, játékkészítők, mézeskalácsosok, stb. vannak.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre, kiállításokra, táborainkba, kézműves foglalkozá-sainkra.

Navigáció

Bejelentkezés

Egyesületünket megtalálja a Facebookon is

ASzakkör

Fafaragó utánpótlás nevelés

A fafaragó utánpótlás nevelő bázis megalapítása

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület alkotóházában nyaranta évek óta együtt faragnak a felnőttek a gyerekekkel. Az egyesület fafaragói, Karsay Istvánnéval az élükön mindig is nagy figyelmet fordítottak az utánpótlásra, és szívesen fogadták táborainkba az érdeklődő fiatalokat, akik a tapasztalt mesterektől folyamatosan átvették, megtanulták a szerszámok használatát és a motívumok kifaragásának apró fogásait. Augusztus elsején egyesületünk szervezetté tette a fafaragó utánpótlás gondozását.

 

Mostanra a táboraink a rendszeresen visszatérők és az újonnan bekapcsolódók alkotásait tekintve elmondhatjuk, hogy kialakult egy felmenő rendszerű műveletsor: fafelületek egyszerű díszítésén, a használati tárgyak, féldomborművek készítésén át az egész alakos szobor faragásáig.

Ennek alapján mind a fiatalok, mind a mesterek részéről megfogalmazódott, hogy ezek a fafaragó táborok az utánpótlás nevelés bázisává váltak. Hogy ezen fiatalokkal a későbbiek során is szervezett keretek között tarthassuk a kapcsolatot, megalapítottuk a Fafaragó Utánpótlás-nevelő Bázist. Ez egyfajta formaság, de a hivatalos külsőségek, mint jegyzőkönyv, jelenléti ív a fiatalokban is tudatosította, hogy egy fontos folyamat, egy szervezet részesei. Az utánpótlás-nevelő bázis létrehozásának célja fejlődésükben segíteni az alkotótáborokban, egyesületi rendezvényeken rendszeresen résztvevő fiatalokat.

Ezt az alapítók, mentorok aláírásukkal is megerősítették, így a fiatalokról való gondoskodás még tudatosabban, még szervezettebben folytatódhat. Szorosabbá válhat a kapcsolattartás, a kölcsönös információcsere az egyesület és az érintettek között. A gyerekekkel szívesen foglalkozó, elkötelezett felnőttek szakmailag irányítják, fejlődésükben segítik őket.

Előrelépés ez az egyesület életében, megalapozza jövőjét és nemzeti értékeink továbbadását. Bízunk abban is, hogy a fafaragók ezen kezdeményezése a népművészet más területein is követésre talál, és egyre több fiatallal kedveltetik meg a kézműves hagyományokat.