Tagjaink

Egyesületünk tagjai között fazekasok, szövők, hímzők, kosárfonók, nemezesek,  csipkeverők, fafaragók, kékfestők, játékkészítők, mézeskalácsosok, stb. vannak.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre, kiállításokra, táborainkba, kézműves foglalkozá-sainkra.

Navigáció

Bejelentkezés

Egyesületünket megtalálja a Facebookon is

ASzakkör

Apró Tamás

 

1974-ben született Kecskeméten. Középiskolai tanulmányait a Bolyai János Gimnáziumban végezte, ahol érdeklődése először a rajzolás felé fordult. Érettségi után Budapesten a faszobrász szakmát tanulta ki, és ez egyszer s mindenkorra meghatározta további életútját. Jelenleg a fafaragásból él, mely egyszerre szabadidős tevékenysége, illetve alkotói önkifejező módszere. Évente rendszeresen részt vesz a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület nagykőrösi alkotótáborában, valamint a Mesterségek Ünnepén a Budai várban. 2012-ben részt vett egy Mountain Dale-ben (Maryland, USA) megrendezett fafaragótáborban.

Elsősorban vájt domborműveket készít, gyakran pácokkal színezve, sok esetben a fa erezete, csomói és egyéb tulajdonságai a kompozíció meghatározó elemei. Témái megválasztásának vezérfonalát nemzeti identitástudata, ill. a bibliai motívumokl képviselik. Munkái túlnyomó többsége emberábrázolás.

Elérhetőségei: Telefon: 20/334-9668, e-mail: aprofarago@gmail.com Web: http://aprofarago.blogspot.hu/